In dit werkveld is het belangrijk om kennis en ervaringen te blijven ophalen maar ook om deze te delen. Geen enkel mens is hetzelfde en maatwerk vraagt een volle rugzak waar je als hulpverlener uit kunt putten. Dit gedachtengoed zorgt ervoor dat ik als therapeut mezelf continu blijf ontwikkelen en kijk welke informatie ik kan ophalen, welke ik kan delen maar ook hoe ik kan bijdragen om de Geestelijke Gezondheidszorg een stukje vriendelijker te maken. Zowel voor de hulpverlener als de client. Hoe ik dit doe kunt u in de verschillende kopjes terugvinden.