Crisisbehandeling

Aanmelding door verwijzers voor de afzonderlijke behandeling van crisis is niet mogelijk. Hiervoor is de crisisafdeling van de GGZ in de regio verantwoordelijk. Deze is alleen te bereiken na overleg met de huisarts tijdens kantooruren en na overleg met de huisartsenpost in de avond en in de nacht.

Crisisbehandeling in lopende behandelingen van bestaande clienten binnen de praktijk vinden eveneens plaats met behulp van de crisisafdeling, waarbij de eigen therapeut een ondersteunende rol zal hebben.