Meldcode

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van deze vormen van geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

 

U kunt dit terugvinden op de website:

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode